Select Milk

Farma koza je projektovana i izgrađena po najvišim evropskim standardima. Počela je sa radom 2003. godine uvozom prvog umatičenog stada visokomlečnih koza u Srbiji. Mlekara kapaciteta 10 000 l mleka dnevno.

KOMPLETNA PONUDA PROIZVODA

Saradnjom sa stručnjacima sa poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada i upornim i dugogodišnjim radom prerasla je u oglednu i uglednu farmu koja već nekoliko godina služi kao poligon za edukaciju i praktičnu obuku studenata stočarskog smera poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i poligon za naučno-istraživački rad.

Na bazi podataka sa farme urađeno je nekoliko diplomskih radova i jedna magistarska teza. Koristeći proizvodne i reproduktivne rezultate koza sa ovog imanja publikovano je i na međunarodnim simpozijumima prezentovano nekoliko naučnih radova. Sprovodi se potpuna kontrola produktivnosti koza, te farma predstavlja centar kvalitetnih priplodnih koza i jarčeva koji, šireći se po Srbiji, doprinose unapređenju ove, kod nas nepravedno zapostavljene grane stočarstva.

Mlekara kapaciteta 10 000 l mleka dnevno
Mlekara je projektovana i izgrađena prema najvišim evropskim standardima iz oblasti prehrambene industrije i predstavlja jedan od najvećih pogona za preradu kozjeg mleka. Proizvodnja je pokrenuta juna 2007. godine i odvija se shodno HACCP sistemu – sistemu bezbedne hrane.

U sastav naših proizvoda ulazi isključivo kozje mleko bez dodataka bilo kakvih konzervansa.

Visok kvalitet sirovog mleka postigli smo:
• kvalitetnom i uravnoteženom ishranom
• redovnom kontrolom zdravlja svih grla i njihovih vimena
• dobrom klimom u staji (ventilacijom omogućeno 5 izmena dnevno)
• dobrom higijenom u štali (uvek čiste prostirke)
• pravilnom pripremom za mužu
• pravilnom mužom (vestfalijevo izmuzište sa cip-om)
• dobrom higijenom aparata za mužu i laktofriza
• pravilnim hlađenjem mleka nakon muže
• redovnom kontrolom kvaliteta mleka (Zavod za mlekarstvo – Beograd, NIV – Novi Sad)

Staja od 750 m2 za smeštaj 250 koza napravljena je u skladu sa svim propisima Evropske Unije i poseduje sledeće sadržaje: dvorede boksove sa centralnim hranjenjem, boksove za jarenje,

BRZA DOSTAVA

SIGURNA KUPOVINA

DIREKTNO OD PROIZVOĐAČA