• Počela je sa radom 2003. godine uvozom prvog umatičenog stada visokomlečnih koza u Srbiji.
  • Saradnjom sa stručnjacima sa poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada i upornim i dugogodišnjim radom prerasla je u oglednu i uglednu farmu koja već nekoliko godina služi kao poligon za edukaciju i praktičnu obuku studenata stočarskog smera poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i poligon za naučno-istraživački rad.
  • Na bazi podataka sa farme urađeno je nekoliko diplomskih radova i jedna magistarska teza. Koristeći proizvodne i reproduktivne rezultate koza sa ovog imanja publikovano je i na međunarodnim simpozijumima prezentovano nekoliko naučnih radova.
  • Sprovodi se potpuna kontrola produktivnosti koza, te farma predstavlja centar kvalitetnih priplodnih koza i jarčeva koji, šireći se po Srbiji, doprinose unapređenju ove, kod nas nepravedno zapostavljene grane stočarstva.
  • Samo neki od sjajnih proizvoda:Plutvrdi kozji sir, Pikant kozi sir,Namaz od kozjeg sira, Maestro kozji sir, Kozji sir u maslinovom ulju.