• Vinarija iz Jabuke, pored Pančeva, ima vanserijsko vino, poput Merlot Barrigue ili Cabernet-a, gusta, snažna, suva vina. Osim ovih, proizvode i vina: Sauvignon Blanc, Muskat otonel, ali i krajnje neobičan Bermet.